កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

Master Program

មហាវិទ្យាល័យ
វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ និងវិទ្យាសាស្រ្តសត្វ


កម្មវិធីសិក្សា

ផលិតកម្មសត្វដោយចីរភាព



មហាវិទ្យាល័យ
បច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មកសិកម្ម


កម្មវិធីសិក្សា

សូរិយោដី ការរៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី


មហាវិទ្យាល័យ
ក្សេត្រសាស្រ្ត និងជីវបច្ចេកវិទ្យា


កម្មវិធីសិក្សា

វិទ្យាសាស្រ្តដំណាំ



មហាវិទ្យាល័យ
ធន់ធានធម្មជាតិ


កម្មវិធីសិក្សា

វារីវប្បកម្ម និងជលផលដោយចីរភាព


មហាវិទ្យាល័យ
កសិឧស្សាហកម្ម និងអាហារូបត្ថម្ភ


កម្មវិធីសិក្សា

###



មហាវិទ្យាល័យ
សេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចកសិកម្ម


កម្មវិធីសិក្សា

កសិកម្មដោយចីរភាព និង
កសិធុរកិច្ច




អំពីកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

កម្មវិធីសិក្សា ត្រូវបានបង្កើតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក្នុងប្រកបដោយសមត្ថភាព និងការច្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សិក្សារយៈពេល២ឆ្នាំ ដែលមានចំនួនក្រេឌីតសរុបអប្បរមាចំនួន៤៥ ក្នុងនោះត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោម៖
១. ការសិក្សាទ្រឹស្តី ១ក្រេឌីត ១(១.០.០) ស្មើ ១៥ម៉ោង
២. ការសិក្សាប្រតិបត្តិ(មន្ទីពិសោធន៍) ១ក្រេឌីត១(០.១.០) ស្មើ ៣០ម៉ោង
៣. ការសិក្សាអនុវត្តជាក់ស្តែង (កសិដ្ឋាន/ក្រុមហ៊ុន/សិក្ខាសាលា/ប្រជុំ) ១ក្រេឌីត(០.០.១) ស្មើ៤៥ម៉ោង។

លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

១. ត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដែលបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ។
២. ត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញា (សញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ) វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
៣. មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស IELTS.4.0 ឬកម្រិតប្រហាក់ប្រហែល ឬត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃពីគណៈកម្មការជ្រើសរើស។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

នៅក្នុងបរិបទសកលភាវូពាណិជ្ជកម្ម និងសហគមន៍អាស៊ាន វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប បានចាប់ដៃគូសហការណ៍ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យធំៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ ក៍ដូចជានៅលើពិភពលោក ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារអប់រំ ស្រាវជ្រាវ និងស្វែងរកឳកាសអាហាររូបករណ៍ដល់និស្សិតបន្តការសិក្សាទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់នោះ ដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃការពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់ខ្លួន។

ឳកាសការងារ

ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូដូចជា អង្គការ, សហគ្រាស, ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្តុ, និងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងវិស័យពាក់ព័ន្ធជាច្រើននៅកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប បានផ្តល់ឳកាសការងារជូននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាច្ររើនកន្លែងទៅតាមជំនាញរនីមួយៗ ម្យ៉ាងវិញទៀត និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា អាចដាក់ពាក្យប្រឡងក្របខ័ណ្ឌនៅតាមក្រសួងនានា ដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាមន្រ្តីរាជការបំរើការងារនៅតាមក្រសួង ឬអង្គភាពចំណុះក្រសួងទាំងអស់។

អំពីសាស្រ្តាចារ្យ

វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប​មានសាស្រ្តចារ្យ និងគ្រូបង្រៀនដែលមានសញ្ញាបត្រ បណ្ឌិត និងអនុបណ្ឌិតជាង១២០អ្នកសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវ ដោយផ្តល់នូវចំណេះដឹង និង ជំនាញពិតប្រាកដដល់និស្សិត

ឯកឧត្តម
បណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា

H.E. THUN VATHANA, Ph.D

ឯកឧត្តម
បណ្ឌិត ភិន សុភាព

PHIN SOPHEAP, Ph.D

បណ្ឌិត ម៉ែន សារ៉ុម

MEARN SARUM, Ph.D

បណ្ឌិត ផេង វុត្ថា

PHENG VUTHA, Ph.D

បណ្ឌិត កាយ កាំងមាន

KAY KANGMEAN, Ph.D

បណ្ឌិត​ ឈុន តូរី

CHUN TORY, Ph.D

បណ្ឌិត​ អ៊ុក វណ្ណា

OUK VANNA, Ph.D

បណ្ឌិត ហុង លាងហាក់

HUNG LEANGHAK, Ph.D

បណ្ឌិត ទឹម សុធា

TEM SOTHEA, Ph.D

ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ!!

ផ្នែកនេះមិនទាន់ដំណើការនៅឡើយទេ ដោយសារផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកំពុងកសាងជាថ្មី។ សូមអរគុណ

Master

00

នាក់

Bachelor

3343

នាក់

Associate

4927

នាក់

Primary

1031

នាក់

TOTAL

9301

នាក់

ចុះឈ្មោះចូលរៀន

ជ្រើសរើសជំនាញ និងបំពេញព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង

Information

កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

វិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប មានកិតិ្តយសជូនដំណឹងដល់អតីតនិស្សិត និងសាធារណៈជនជ្រាបថា! វិទ្យាស្ថានជាតិ ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះទៅ។
ជំនាញសម្រាប់ជ្រើសរើស៖
១. កសិកម្មដោយចិរភាព និងកសិធុរកិច្ច
២. វិទ្យាសាស្រ្តដំណាំ
៣. ផលិតកម្មសត្វដោយចិរភាព
៤. វារីវប្បកម្ម និងជលផលដោយចិរភាព
៥. សុរិយាដី ការរៀបចំដែនដី និងរដ្ឋបាលដីធ្លី ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចលើ Download ពី Menu រួចចុចលើ ពាក្យចូលរៀនថ្នាក់ Master៕


ព័ត៌មានសាស្រ្តាចារ្យ

1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................












ព័ត៌មាននិស្សិត

1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................